Forradalmi kisebbség behúzás

Az előző bejegyzésben igyekeztem oszlatni a téma körüli boszorkányságot. Ezúttal az őshonos nemzeti és a keresztyén kisebbség oldaláról közelítek a meleg kisebbséggel való egybemosásra. Október 6-án a magyarok nem hunyászkodtak meg, nem számításból vagy külső nyomásnak megfelelő cselekedetükért vállalták a felelősséget, és nem adták fel abbéli hitüket, hogy nemzetük jobb jövőt érdemel. Ez sajnos nem az idei referendumról, hanem az aradi vértanúk múltidézéséről szól, amiben rendületlenül helytálltunk.

A székely csavaros észjáráson megfutott a menet, a közülünk valók behúzták azzal a hergetéssel, hogy “És lám, lám, mégis van olyan téma, amelyet tekintve a székelyek félretesznek minden ellenérzést, elfelejtenek minden sérelmet, s tömegesen piros-sárga-kékbe öltöznek, román nyelven adnak hangot a hitüknek és meggyőződésüknek, és egy csónakban eveznek a notórius székely zászlót perelővel.” Hiába, hogy volt már román-magyar nemzeti büszkeségen átlépő ügy, ahol a magyar képviselők és Vadim szerű románok is egyet értettek (Verespatak), ezúttal a voksolást megelőző erőszakos és negatív kampány következtében a jogosultak többsége nem tudott elvonatkoztatni a politikai tőkét kovácsoló és az LMBGT lobbit erősítő hamis hírektől, hangulatkeltéstől. (tovább…)

Győzött a boszorkányság

A népszavazásról aligha lehetett tiszta képet kapni. Mintha a hivatásos magyar újságírók is inkább a diverzió keltésben lennénk érdekeltek, mint tényszerű tudósításban. Sokszor a nyílt véleménycikkek helyett interjúkérdéseikből tetten érhető a befolyásolási szándékuk, vagy a felvezető összegzők általánosításaiból látható, hogy még az álláspontokban különös óvatossággal kiegyenlített publicisztika is inkább blamázs akarna lenni, mint semleges tájékoztatás.

A hírek olvasata, hogy rendszerszintű boszorkány üldözés akart indulni egy gittegylet mozgalom, vagy nem is, a korrupt kormány, sőt inkább az ortodox egyház által. A boszorkányteszt bekerülhet az alkotmányba, ezzel végveszélybe juttatva az ország legalább 10%-át. Ezt meg kellett akdályozni, és sikerült, győzött a bojkott! Most, mint már akik jól végeztük a dolgunkat, átgondolhatjuk, mi végre is merült fel a sok boszorkányság, kiket üldöznek, miért és hogyan?

(tovább…)

Híresztelések a házasság-referendumról

Arra szeretnék alább rámutatni, hogy jó érvek szólnak amellett, hogy ez a szavazás nem egy fejetlenség eredménye. A Koalíció a Családért nevű civil mozgalom 3 millió aláírást gyűjtött, hogy ezzel indítványozhassa az alkotmány módosítását egy szó, a “házastársak” (soți) pontosításával. Egy kritikus tömeg, és nem egy-egy agymosott aláírása mentén indult el. Továbbá akik igennel válaszolnak, jól megfontolt okkal tehetik, nem pusztán holmi balkáni elmaradottságból következő barbárság okán.

(tovább…)

A nemzeti bizakodásom mérlege

Mikor kis ovodásként magamra maradva válogathattam a filmes/rajzfilmes kazetták közül, a mondák a magyar történelemből kötött le. Habár nem animációs 3D rajzfilm kategória és tele van történelmi hivatkozásokkal. Aztán amikor a filmekhez értem, az Egri csillagokat néztem számtalanszor. Ekkor tájt alakulhatott ki bennem vágyként vagy inkább életcélként, hogy a végsőkig szolgálni akarom a nemzetemet. (tovább…)

Miért ünnepeljük, miként tiszteljük?

A názáreti Jézust mondják nagy tanítónak, nagy prófétának, de szigorúan nem többnek, vagy mások ezt édes kevésnek tartva szentnek és az Istenség egyik személyeként azonosítják… Nagynak tulajdonítják, de mi alapján is? Nem-e tévesen aggadtak rá eltúlzott nagyságot? Milyen címekkel is illették, és milyen címeket vállalt magára?

Mielőbb még bele melegednénk, angolul (vagy héberül) értők számára alább egy videó, hogy Izráelben manapság, hogy látják vagy nem látják a Messiást.

Ha neked szegezik a mikrofont, te, hogy látod? Ha nem is kérdés a Messiás kiléte számodra, miért ünnepeljük az eljöttét, milyen tekintélye van az életedre nézve? (tovább…)

Bevezetés a gyermekkeresztség kérdésébe

A rossz szokásokról amelyek nem okai a gyermekünk megkeresztelésének az előző bejegyzésemben írtam, ez a bejegyzés bevezetés kíván lenni a gyermekkeresztség melletti érveléshez. Kicsit kontextusba hozom a kérdést, nem annyira meggyőzni próbálok, mint inkább összegezni magamnak arról, hogy miért jutottam erre a meggyőződésre. (tovább…)